De nota

Met ingang van 1 januari 2013 wordt weer gebruik gemaakt van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven. Op uw nota vindt u de door de NZa gehanteerde prestatiecode(s) terug met daaraan gekoppeld het geldende tarief op de dag van de behandeling.


Worden de kosten vergoed?
Steeds meer zorgverzekeraars vergoeden de zorg door de mondhygiënist, maar stellen soms bepaalde voorwaarden. Het is verstandig eerst hiernaar te informeren.

Ingeschreven bij

Last update: 06-Dec-2016