De wet BIG

Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg).

De wet BIG is in 1997 in werking getreden. Deze wet bewaakt de kwaliteit en beschermt u als patiënt tegen ondeskundig en onrechtmatige beroepsuitoefening van mondhygiënisten.
Dit betekent ook, dat het beroep beschermd is en niet iedereen zomaar dit beroep mag uitoefenen.

De wet regelt ook de opleidingseisen.
De 4-jarige HBO beroepsopleiding moet met goed gevolgd zijn afgesloten, waardoor het rechtsgeldige diploma wordt verkregen.

Ingeschreven bij

Last update: 07-May-2020