Gezondheidsvragenlijst

Voorafgaand aan uw eerste bezoek bij ons in de praktijk, vragen we u een gezondheidsvragenlijst in te vullen. U krijgt deze vragenlijst door ons toegestuurd of u kunt de vragenlijst via de hieronderstaande link downloaden.

Bekijk of print de gezondheidsvragenlijst.
Een aantal ziektes en afwijkingen, het gebruik van medicijnen en leefgewoonten kunnen uw mondgezondheid (sterk) beïnvloeden. Ook kunnen zij beperkingen opleggen aan uw tandheelkundige/mondhygiënische behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat wij hiervan op de hoogte zijn. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Ingeschreven bij

Last update: 07-May-2020