Tarieven

Met ingang van 1 januari 2013 is het experiment "vrije tarieven in de mondzorg" gestopt.

Vanaf deze datum zijn de gereguleerde tarieven weer van kracht. Voor het vaststellen van de tarieven is de NZa uitgegaan van de prestatiestructuur van 2011.

Klik hier voor meer informatie over de "Tariefbeschikkingen mondzorg 2013".

Klik hier voor meer informatie over de door de NZa vastgestelde tarieven in de mondzorg.

Ingeschreven bij

Last update: 06-Dec-2016